Efter 12.7.1810

Sender

Wilhelm von Huth

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Sigr: Alberto Thorvaldsen

Abstract

Huth takker for Thorvaldsens venskab i en situation, hvor han var meget ulykkelig. Han fortæller, at han er i bedring og beder om 10 scudi til kirurgen og lægen samt om at låne nogle af Holbergs komedier.

Document

Eyegode Ven.

Jeg havde havd den fornøyelse at komme folk til Dem, for at takke Dem paa det hierteligste for Deres sande Godhed og Venskab De har bevist mig i een Tilstand hvori jeg mig troede saa skrækkelig ullykeligI, men Doctoren har forbudt mig at gaa saa tidlig ud om Morgenen. Jeg beder Dem at give Overbringeren af disse Linier og Al[xx]en 10 Skudi til mig, at kunde betale Chirurgen og Doctoren.
Jeg har ikke sovet got i Nat, men befinder mig omendskiønt svag dog vel. – Lev fornøyet og sundt det ønsker Dem

Deres
taknemmelige
Wilhelm Huth

Vilde De vel og have den Godhed
og sende mig en Deel af Holbergs
Comedier, da jeg slet intet har at
læse. –

Archival Reference

m2 1810, nr. 19, nr. 3

Subjects

Commentaries

  1. Den ulykkelige tilstand, Huth refererer til, synes at være en akut begivenhed, hvorfor meget taler for, at det drejer sig om det selvmordsforsøg, han meddeler Thorvaldsen i sit brev af 12.7.1810.

Last updated 19.08.2014