The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6645 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”.
Poststemplet: “DANEMAR[CK] PAR HAMBOURG” og “T. T. H[A]MBURG 17. Febr. 35.” og “ROMA 2. MAR. 1835”.

10.2.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A / Monsieur Monsieur le conseiller d’ Etat / Thorwaldsen, commadeur de l’ordre / de Dannebrog & chevalier de la courone de fer / à Rome / port paye jusqu a / la frontiere.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, / i Rom.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

I Henhold til vor Skrivelse af 17de f:M: undlade vi ikke endvidere at meddele Hr Etatsraaden Efterretning om, at den Kongelige danske Fregat, som er befalet udrustet til Middelhavet, vil anløbe Livorno, samt at de Kunstsager, som Hr Etatsraaden maatte ønske hjemsendte med dette Skib, behageligen maatte afsendes fra Rom, saa betimelig, at de ved Udgangen af Mai Maaned kunne tages ombord, hvorom man desuden under Dags Dato underretter Generalconsul Ulrich, hos hvem Skibets Commandeur, ifølge allerhøiest Ordre vil melde sig.
Slotbygnings= Commissionen d: 10 Febr 1835.

Hauch AMoltke CFHansen Kongslew


/ C Schram

Archival Reference
m20 1835, nr. 5
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Last updated 28.10.2015 Print