10.2.1835

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING”.
Poststemplet: “DANEMAR[CK] PAR HAMBOURG” og “T. T. H[A]MBURG 17. Febr. 35.” og “ROMA 2. MAR. 1835”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A / Monsieur Monsieur le conseiller d’ Etat / Thorwaldsen, commadeur de l’ordre / de Dannebrog & chevalier de la courone de fer / à Rome / port paye jusqu a / la frontiere.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, / i Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I Henhold til vor Skrivelse af 17de f:M: undlade vi ikke endvidere at meddele Hr Etatsraaden Efterretning om, at den Kongelige danske Fregat, som er befalet udrustet til Middelhavet, vil anløbe Livorno, samt at de Kunstsager, som Hr Etatsraaden maatte ønske hjemsendte med dette Skib, behageligen maatte afsendes fra Rom, saa betimelig, at de ved Udgangen af Mai Maaned kunne tages ombord, hvorom man desuden under Dags Dato underretter Generalconsul Ulrich, hos hvem Skibets Commandeur, ifølge allerhøiest Ordre vil melde sig.
Slotbygnings= Commissionen d: 10 Febr 1835.

Hauch AMoltke CFHansen Kongslew


/ C SchramI

Archival Reference

m20 1835, nr. 5

Subjects

Commentaries

  1. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Last updated 28.10.2015