The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6693 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af forsegling.

28.4.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til Hr Etatsraad Thorvaldsen, / Commandeur af Dbr. / Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenh. d. 28 Ap 1835

Ærede Ven

Disse Linier fremsendes for at indføre hos Dem en Landsmand Etatsraad og Borgemester Mundt her af Staden. Efter at have bereist andre Lande, har han det meget naturlige Ønske at see Italien, og besøge den os alle saa kiere Thorvaldsen. Var han saa lykkelig, at kunne bringe Dem tilbage med sig til Deres længselfulde Venner, saa vilde jeg sige han havde giort en lykkelig Reise.

Deres hengivneste
Collin

Archival Reference
m20 1835, nr. 33
Last updated 10.05.2011 Print