The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6692 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “[SI]GIL : REG : ACAD : PIC[T]O[R] [SCU]LPT ARCHITECTORUMQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 5. Mai. 35.” og “ROMA 18 APR 1835”.

27.4.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Sgre Illusstrissmo Caval.re Alb. Thorvaldsen / Scultore celebre pp. / à / Roma.
Tilskrift: Til / Akademiets Directeur, Hr Etatsraad / Thorvaldsen, R. af D. D.M. p.p.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Akademiet finder sig ved en fra det Kongelige Admiralitets og Commissariats Cellegio modtagen Skrivelse foranlediget til at underrette Deres Høivelbaarenhed om,

“at Hans Majestæt under 26 April d.A. allernaadigst har bestemt, at den til Middelhavet intenderede Fregat Bellona, naar den ikke sidst i Juny, eller, efter hvad Chefen desangaaende erfarer, i de første Dage af Julii Maaned næstkommende, kan faae de af Etatsraad Thorvaldsens Arbeider, som Fregatten skal afhente, til Indskibning, maa til den Tid forlade Livorno og retournere hertil.”

Hvilket Akademiet saaledes ifølge allerhøieste Befaling har den Ære at bringe til Deres nærmere Underretning.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 27 April 1835.

C W Eckersberg Thiele
Archival Reference
m20 1835, nr. 32
Last updated 10.05.2011 Print