The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6521 of 10318
Sender Date Recipient
Charlotte Frederikke [+]

Sender’s Location

Vicenza

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt, kronet våbenskjold (det danske?) båret af to dyr.
Poststempler: VICENZA 17. GIU. og REGNO LOMBARDO-VENETO

17.6.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur le Cavailler / et Chevailler Thorwaltzen / Rome / Via Sestinae

Abstract

The Princess describes the problems she is having with Thorvaldsen’s son-in-law, Fritz Paulsen. Her staff has handed in a written complaint about him which she has forwarded to Frederik 6. Elisa is on Fritz’s side and so angry with the Princess’ doctor, Hartmann, that she now uses an Italian doctor. The Princess is going to Rome on July 15 and on to Naples and Piano di Sorrento for sea baths. She sends greetings from the Serres.

See Original

17 Juni
1834

Kjære Torvaltzen

Jeg tager Penden rigtig ei i een behagelig anledning men da jeg kanske staaer paa punkten at miste Deres Agtelse so maa jeg sige dem tingenes gang
Herr Oberst von Paulsen har begaaet saa grove nedrigheder imod mine Folk at disse har givet een skriftlig klage imod Ham[,] in som jeg har Veret nødsaget at sende til kongen og til lige at bevise hans skamlige opførsel som jeg mundlig har selv sagt til Ob[e]rsten at han bedrog mine folk og kongen. – Han har sieden den tid endnu gaaret saadanne ting at jeg skammer mig at skrive dem op men mundlig skal jeg sige dem Det.
Liese er meget vred paa mig og os alle og er so bøs paa Hartmann at Hun har lad hente een Italienske læge fordie hun havde let forstoppelse og war saa falsk imod Hartmann som trolig har alle tieder været hende til Hænde[,] at Hun ikke har lad Ham kalle eller sagt et ord
Jeg opdagede denne Lumskerie da jeg mødte denne Doktor Rothe paa trappen spurte jeg ham[,] hvem var syg[,] da sagte Han Frue Paulsen
Her er et Hus at man kunde blive gal og alt kommer fra Paulsen og Hans frue da er min tak for alt hvad jeg har gaart for de godt folk
idag 14 dage reiser jeg her fra og tænker at vare den 15 Julli i Rom jeg tager over Mailand Parma Piachenza. – til Néapel og Piano die Sorrente hvor jeg bruger Søbade
Seer Die Mo[l]kte hels Ham jeg haaber Han har faaet mit Brev med helsner fra Sére og Hans kone so[m] har paalagt mig endnu ogsaa at hilse dem hjertelig Wir glæder os alle at see dem igjen
Deres Hengivene

Veninde
Charlotte Frederique

Archival Reference
m19 1834, nr. 34
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Children
Persons
Frederik 6. · Johann Hartmann · Adam Gottlob Detlef Moltke · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Friederike Serre · Johann Friedrich Anton Serre
Last updated 12.10.2018 Print