The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6039 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Der er et stort hul, hvor der antagelig er blevet udklippet et laksegl.

12.1.1833 [+]

Dating based on

Dateringen er egentlig: “Kiøbenh: den 12te Januar 1823”, men af poststemplet ses, at brevet er afsendt i 1833. Thieles senere tilføjelse: 1833; fra poststemplet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur Monsieur / A Thorvaldsen Conseiller D’Etat de sa / Majeste le Roi de Danmarc Comendeur / De Dannebrog et de l’ordre de la couronne / de fer x1 x1: / Franco [xxxxx xx] / à Roma
Poststemplet: “T.T. HAMBURG 18 Jan 33” og “16 Gennaio” samt “DANEMARCK PAR HAMBOURG”

Abstract

Hansen hopes to see Thorvaldsen and his works for Christiansborg Palace and the Church of Our Lady in Copenhagen this summer. He supposes that Thorvaldsen has received his letter dated 17.6.1832, in which he enclosed two architectural drawings, and he wants to know when Thorvaldsen intends to commence his journey to Denmark, also in order to find other lodgings for J.L. Lund, who is staying in Thorvaldsen’s residence at the Royal Academy of Fine Arts at the moment. The Building Commission for the Church of Our Lady has acquired Thorvaldsen’s relief Caritas, cf. A598, and Hansen wants to mount it on a poor-box for Christiansborg Palace Chapel or the Church of Our Lady. H.W. Bissen’s portrait bust of Thorvaldsen has arrived in Denmark and is to be exhibited in the assembly hall at the Academy of Fine Arts.

See Original [Translation]

Høystærede Herr Etatsraad

Meget ærede Ven!

Med glæde har ieg læst Deres Brev til Slotsbygnings Commissionen der giver os Haab om at se Dem her i næstkommende Sommer, ligesom og den Glæde at kunde vente de omtalte vigtige Arbeider til Slottet og Frue Kirke, og at det er lykkes at udføre Basrelieffen i brendt Leer. Jeg formoder at De har bekommet mit Brev hvor i befandtes et par smaa Tegninger af Ridder Salen, og det Gemak hvor i Deres fortreffelige Basrelieff af Alexanders Triumf skal anbringes. Særdeles heldig vilde det være naar disse Arbeider kunde ankomme naar De selv var tilstæde for at ordne alt efter Deres Ønske ? Som følge heraf tillader De Hoystærede Ven, at ieg ved et par linier maatte blive underrettet om naar De agter at tiltræde Reissen ? Især med Hensyn paa Deres Boelig, der som Dem er bekiendt er beboet af Professor Lund, for at der betimelig kunde sørges for en Leilighed for ham uden for Charlottenbog da alle Boeliger paa Academiet er besadt. Hvad Transporten af de færdige Arbeider betreffer, vil De nærmere blive underrettet om ved en Skrivelse fra Slotsbygnings Commissionen hvilken De med det første vil modtage.
Vie har i disse Dage haft Leilighed til at bekomme et lidet Basrelieff fra Deres Haand forestillende en saa kallet Carita. Som De skal have skiænket til en trængende Familie i Norge, hvor Manden er Død, og hans efterladte har tilbudt Frue Kirke Commissionen det til Salg for 400 Specier. Da ieg fortalte Kongen Omstændighederne befalede allerhøystsamme, at det skulde kiøbes for den forlangte Pries, og da dets første Bestemmelse var Godgiørenhed, saa forekommer det mig formedelst dets ubetydelige Størelse at det kunde anbringes indlagt i en Marmor Piedestal, der kunde indrettes til en Fattiges Blok, enten i Slotskirken eller i Fruekirke. Deres Büste af Bissen som var bestillt af Kunstforeningen er ankommen, og finder megen Biefald; Foreningen har Skienket den til Academiet for at opstilles i Forsamlings Salen. Her er en almindelig Glæde over det Haab at kunde vente at Se Dem her hos os i Aar og i sær ieg der med sand Høyagtelse har den Ære at forblive min Høystærede Vens ganske hengivne
Kiøbenh: den 12te Januar 1823.

CF Hansen

Archival Reference
m18 1833, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Christiansborg Palace, Great Hall · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Portraits, Depicting Thorvaldsen · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Sculptures by Other Artists · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Works, Executed in Terracotta
Persons
H.W. Bissen · Frederik 6. · Hans Henrik Gunnerus · Kirkebygningskommissionen · Kunstakademiet, København · Kunstforeningen af 1825 · J.L. Lund · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 22.05.2019 Print