The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6027 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Vicenza

Information on sender

Brevet har spor efter et rødt laksegl, som imidlertid er skåret bort.

1.1.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Højvelbaaren / Herr Etatsraad de Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrogen etc. etc. etc. / à / Roma / Via Sistina No 51 / Franco /
Brevet er poststemplet: “REGNO LOMBARDO VENETO” og “A[XX]NZA IN GENF”.

Abstract

Paulsen meddeler, at han og Elisa Thorvaldsen er blevet gift i Laibach. Efter brylluppet har de tilbragt to dage i Venedig, og nu er de tilbage i Vicenza.

See Original

Høyvelbaarne Herr Etatsraad Thorvaldsen.

Det ville glæde mig uendelig hvis Efterrettningen som jeg herved kan meddeele Deres Høyvelbaarenhed – “At min Ægteskabelige Forbindelse med min inderlig høyst elskede Elisa er fuldbyrdet” – maatte giøre et ligesaa behageligt Indtryk at modtage, som jeg føler mig høyst lykkelig ved hendes Siide. –
Jeg afreiste herfra den 21d December og ledsagede, med en Kammerpige og Tiener Elisa til Laibach, hvor vi ankom den 24d. – Alle mine Documenter befandtes i beste Orden, og den høyst respectable Fyrst Bischof Wolf copulerte os den 25de. hvorpaa vi afreiste fra Laibach den 26d., tilbragte den 29d. og 30d. i Venedig og ankom hertil i Gaar Aftes den 31d. –
Naar jeg kommer til Rom skal det være mig en Fornøyelse og kiær Pligt at forevise Dem den i Laibach udfærdigede og modtagene Vielses Akt.
Min Kone beder Dem hierteligst hilset og begge tilønske vi Dem af Hiertet Held og Lykke i det med denne Dag nye begyndte Aar.

ærbødigst hengivenst

Vicenza d 1st. Januar 1833. F. Paulsen!
Archival Reference
m18 1833, nr. 1
Subjects
Thorvaldsen's Children
Persons
Elisa Paulsen
Last updated 06.02.2017 Print