The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6027 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Vicenza

Information on sender

Brevet har spor efter et rødt laksegl, som imidlertid er skåret bort.

1.1.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Højvelbaaren / Herr Etatsraad de Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrogen etc. etc. etc. / à / Roma / Via Sistina No 51 / Franco /
Brevet er poststemplet: “REGNO LOMBARDO VENETO” og “A[XX]NZA IN GENF”.

Abstract

Paulsen writes that he and Elisa Thorvaldsen have been married at Laibach. After the wedding, they spent two days in Venice, and now they are back in Vicenza.

See Original

Høyvelbaarne Herr Etatsraad Thorvaldsen.

Det ville glæde mig uendelig hvis Efterrettningen som jeg herved kan meddeele Deres Høyvelbaarenhed – “At min Ægteskabelige Forbindelse med min inderlig høyst elskede Elisa er fuldbyrdet” – maatte giøre et ligesaa behageligt Indtryk at modtage, som jeg føler mig høyst lykkelig ved hendes Siide. –
Jeg afreiste herfra den 21d December og ledsagede, med en Kammerpige og Tiener Elisa til Laibach, hvor vi ankom den 24d. – Alle mine Documenter befandtes i beste Orden, og den høyst respectable Fyrst Bischof Wolf copulerte os den 25de. hvorpaa vi afreiste fra Laibach den 26d., tilbragte den 29d. og 30d. i Venedig og ankom hertil i Gaar Aftes den 31d. –
Naar jeg kommer til Rom skal det være mig en Fornøyelse og kiær Pligt at forevise Dem den i Laibach udfærdigede og modtagene Vielses Akt.
Min Kone beder Dem hierteligst hilset og begge tilønske vi Dem af Hiertet Held og Lykke i det med denne Dag nye begyndte Aar.

ærbødigst hengivenst

Vicenza d 1st. Januar 1833. F. Paulsen!
Archival Reference
m18 1833, nr. 1
Subjects
Thorvaldsen's Children
Persons
Elisa Paulsen
Last updated 06.02.2017 Print