The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5814 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

21.4.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til / Her. Etatsraad Thorwaldsen
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Hr Etatsraad Thorvaldsen

Det glæder mig at dette Forehavende – at anlægge en liden dansk Bogsamling til Brug for vore reisende Landsmænd i Rom – til hvis Udførelse min Søn har rakt Haanden, har havt en saa god Begyndelse; og jeg haaber, at der, ved Hr Etatsraadens gode og kraftige Medvirkning, vil vorde truffen de nødvendige Foranstaltninger for at sørge for dens Vedligeholdelse og hensigtsmæssige Afbenyttelse.

Paa Kunstakademiet[s] nuværende Udstilling, som er en af de største, der i de sidste Aar har været, optage Bluncks Arbeider første Plads. Med Længsel vente vi Deres Büste af Bissen. Freund lever vel, og arbeider flittig iblandt sine Elever i sit Attelier. Fra Kunst-Foreningen have vi i Vinter udsat en Præmie for en theoretisk Opgave: hvad der udfordres til at fortiene Navn af Bygmester? et Spørgsmaal, som ikke synes at have behaget alle Bygmestere, men derfor var det heller ikke fremsat.

Jeg slutter disse Linier, kiæreste Etatsraad, med det Ønske at De maa leve længe, sund og tilfreds, til bedste for Deres Kunst, og til Glæde for alle dens Dyrkere og Yndere.
Min venskabeligste Hilsen til vore Landsmænd i Rom.

med Høiagtelse! Deres hengivneste

Kbh. d. 21 Apr 1832. Collin
Archival Reference
m17 1832, nr. 42
Persons
H.W. Bissen · Ditlev Blunck · Edvard Collin · Hermann Ernst Freund
Last updated 10.05.2011 Print