The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5944 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Vicenza

24.11.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af bilaget.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: “Til Herr Etatsraad Ridder Thorvaldsen i Rom.”

Abstract

Calculation of expenses in connection with a journey to Venice in order to obtain the government’s permission to marry.

See Original

Udgivts Beregning

For en Reise med Extrapost fra Vicenza til Venedig og tilbage den 20d. og 21d. November 1832, paa Herr Etatsraad Thorvaldsens Vegne, i Forrettninger for denne for at søge hans Frøken Datters Giftermaals Tilladelse befordret ved Gouvernementet i Venedig ; til Beløb 52 fl. 20 r som udgiør 25 Scudi eller l’olconati, som tillige herved anvises at udbetale S:T: Dansk General Consul Ridder L: Chiaveri i Rom.

    F. Paulsen!
Vicenza d 24d. Noveb 1832   Oberstlieutenant og Kammerjunker
General Comment

Bilag til Fritz Paulsens brev af 24.11.1832.

Archival Reference
m17 1832, nr. 108
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen
Persons
Luigi Chiaveri · Elisa Paulsen
Last updated 29.04.2020 Print