The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5302 of 10244
Sender Date Recipient
H.C. Müffelmann [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet med voks under dækpapir; symmetrisk præg.

22.8.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. Herr Etatsraad A: Thorwaldsen / Ridder af flere Ordner & &
Tilskrift: S.T. Herr Etatsraad A: Thorwaldsen, Ridder af flere Ordner.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn d. 22 August 1830

Høistærede Ven!

Da De ret levende, og daglig paa det Kiærligste, erindres af mig og min Familie, haaber jeg ligeledes af vort mangeaarige Bekiendtskab, at vi ei heller er forglemt af Dem, og det er i dette Haab at jeg giver min ærede Ven, Herr Candidatus theol: Christian Winther, disse Linier med til Dem, anbefalende ham til Deres Venskab og overbeviist om, at De i ham lærer at kiende en elskværdig Landsmand.

Jeg siger min ærede og gode Ven intet om mig og mine; thi Herr Winther har i fem Aar været i mit Huus som Lærer hos mine Børn og kan følgelig fortælle, hvorledes vi have det her. Han kan tillige forsikkre Dem om den levende Deeltagelse vi have for den store Hæder De nyder som Kunstner og Menneske og at vi haabe og ønske, at De lever ret Lykkelig.

Med mange Hilsener fra min Kone, mine Børn og mig selv

Deres hengivne
H.C. Müffelmann

Archival Reference
m15 1830, nr. 123
Last updated 10.05.2011 Print