The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4784 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk antagelig af en gemme med et antikt kvindehoved.

25.4.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Signor Cavalier Thorvaldsen / Roma
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og HAMBURG 28. Apr. og 14 MAGGI[O]

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Kjøbenhavn den 25 Apr[i]l 1829

Gode Thorvaldsen!

Bissen underretter mig, at den unge greve Summariva vil have den af hans Fader hos mig bestillede Figur, og at Bissen under Deres Veiledning vil gjøre Figuren fertig. Det glæder mig meget, dog meget mere er jeg Dem tak skyldig at Figuren saaledes bliver fertig og kommer til sin Bestemmelse. Jeg har af grevens Fader erhold til Forskud 100 Luisdor. Jeg beder Dem bønligst om, at afgjøre Resten af Betallingen for Figuren hvilken Betalling og vormeget, overlader jeg ganske til Deres Godhed at bestemme og afgjøre best mugelig.
Jeg kom her den 28 Nov f.a. med at arbeide er jeg ikke kommen længer en den Dag jeg kom Akademiet har til Medlemstykke given mig Thor.
Vintren har været ualmendelig stræng og vedholden fyrst nu begynder Snee at svinde fra Markerne, hvilken forskjæl ialt imellem Italien og Dannemark.
Deres Apostler fik de Pidestaller, som vel vor de tager sig saaledes herlig ud. Nu synes Alle meget beder om Figurene paa Pidestallerne en dersom de var kommen i Nicherne og isandhed Kirken har faat et ganske anden Syn siden Figurene kom der Conferrentsraaden er ifærd med at flytte Chrestus 10 tommer frem at Lysset kan faa fat paa Figuren ligeledes ligesomeget dyber paa Altaaret da han havde sat en alt for høy Fakkel paa Altaeret under Figuren saa at man næppe kendt Figuren igen der have seet den i Deres Værkstæd. Han taler med mig angaaende Figurene i Frongtong som han var tilbøielig at lade dem udføre i Brongse. Dog hvem veed hvad der kan og vil ske –
Akademiet har bedet reperer Figursallen[s] Afstøbninger af Deres Arbeider undtagen Abilgaars Mallerstue og det liden Forværrelse til sammen die ere got plarseret og got belyst. Værelser i den anden Ende af Sallen der svarer til hin optager Egin[a]terne og Figurene fra Partenon, Basriljev fra Partenon er anbragt i Frisen af Sallen og Afstøbninge af Deres Runde Basriljev til Slottet derover Marmor selv er anbragt paa sin første bestemmelses sted Deres Kariatider bærer Tronen i samme Værelse ere Vegene prydet med Arbeider af Ekersberg af den dan[ske] historie. Lunds umvendelse til Chrestendomen staar i Værelset forren man kommer til Trongemakket.
I Dag morer hele Byen sig med den Nyhed at Prinds Ferdinant er forlovet med Kronprindsse Carolina
Og nu gode Thorvaldsen Lev Vel! først nu bliver det mig klar, at fra Dannemark jeg maa bringe min Hilsen til Dem, – og ikke mer som forhen træde ind af det liden Kammer for at bringe min Hjertens Hilsen – Hils Elisa og hendes Moder –
vær selv hilset paa det hjerteligste af Deres hengivne

Mange Mange hilsner følger herved
fra Venner og bekenter.

H. Freund
Archival Reference
m14 1829, nr. 62
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Hall of Antiquities · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Sculptures by Other Artists · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti
Persons
Nicolai Abildgaard · H.W. Bissen · Elisa Paulsen · Giovanni Battista Sommariva · Luigi Sommariva · Anna Maria Uhden
Last updated 08.01.2018 Print