The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 315 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Papirdækket segl med slyngmonogram, formodentlig CFS.
Poststempler: NAPOLI [i rødt] og R.P.D.N. [cirkulært stempel]

6.12.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A: Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S: M: Danoise / Chez Monsieur Zoega Professor e Consul / du Roi de Dannemarque / a / Roma

Abstract

Stanley undskylder, at han endnu ikke er kommet til Rom, men lover, at han vil dukke op i januar. Han glædede sig meget over, at Thorvaldsen ville komme til Napoli, men er nu skuffet over, at han bliver i Rom.
Stanley beder sin ven om et brev og om, at Thorvaldsen ikke lader Stanleys værelse i Rom glide sig af hænde.

See Original [Translation]

Napel d: 6 Decemb 1803.

Beste Gode Ven!

Jeg tvieler ikke paa du jo maa være bleven Vred paa mig, da jeg saa ofte haver laavet at komme til dig og endnu ej haver kundet holde midt Ord, men disværre det haver ej vaaren min skyld, men nu skal jeg Posetiv være hos dig i Jannuari Maaned’en hvordanne det en[d] gaaer, med inderlig Længsel saa jeg et par Ord fra dig i møde, men da jeg hørte af Her Baron Schubardt at du hvilde komme til Napel og i hans Huus, saa var Jeg en[d] meere Glad, hved at tænke mig den Glæde at see og Omfavne dig Der og kunde i dit Følge giøre Reisen til Rom men denne Glæde er mig og berøvet, da han i Søndags da jeg Spiiste hos ham for anden Gang, fortalte mig, han havde faaet Brev fra Zoega hvori han melte du havde faaet noget Arbeide, som formodenlig hvilde forhindre dig fra at komme, for det minste for det første til Napel, det glæder mig Oprigtig at du haver brav fortieneste, men jeg maa tilstaa, din nærværelse hær, hvilde i det minste have Glædet mig Ligesaa meget, men hvor om al ting er Gode Thorvaldsen, saa Lad mig nu ej længere vente forgiæves paa et par Ord fra Dig, jeg kan umulig beskrive dig hvormeget jeg Længes hær efter, paa Søndag kunde jeg have et saadandt, men dette midt Haab hvil vel ogsaa slaa mig feil, Nydt hved wed jeg intet, men kan det Interesere dig, hvorom jeg tviiler saa Spiiser jeg i morgen for 3dee Gang hos Menisteren, hilds nu alle Venner fra mig, og naar du svarer, saa see endelig at bringe i Hukommelsen hvad jeg haver bedet dig om i miine Forregaaende, og lad endelig ej midt Logie gaa dig af Henderne, jeg Omfavner og Kiøsser Dig, og er som Stedse din Oprigtige Ven

C F Stanley.

General Comment

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 19
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Vorontsova's Commission
Persons
Herman Schubart · Georg Zoëga
Last updated 01.03.2018 Print