The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 300 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

6.6.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, men det er skrevet i to omgange, først den 6.6.1803 og dernæst den 21.6.1803.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Stanley’s illness forces him to visit the spas on the island of Ischia. He is frustrated that this will delay his departure for Rome.
 However, he is well enough to be able to work a little.

See Original [Translation]

Napel d. 6 Juni 1803

Ven Thorvaldsen!

Overbringeren af dette er den Mahler som for et par Maaneder tilbages brang mig en saa Venskabelig Hildsen fra dig, i det Øyjeblik jeg skriver dette vil hans Navn ikke falde mig ind, det vil du tilgive da jeg kun haver hørd samme en gang i alt Gesvindighed, det er udentvil en Simpel God Fyr, og saaledes som jeg Øndskede alle Kunstnere, om ej alle Mennesker maatte Være, det giør mig kuns und at jeg ej haver kundet være ham til nogen Tieneste hær, da jeg forhindred af min Fatale Sygdom selv er kun meget lidet bekiendt – Han vil best kunde sige dig hvordanne jeg nu befinder mig, og at jeg uumgaaelig maa bruge Badene i Iskia forinden jeg kan haabe at blive fuldkommen helbredet, jeg faar dig altsaa vel neppe at se forinden September Maaned, hvor dette Smerter mig kan jeg ej sige dig, men disværre tingen staaer ej til at ændre, her er altsaa ingen anden Redning end Taalmodighed, havde Academiet handlet med mig som de burde da havde jeg vaaren ude for 2e Aar siden og da havde maaske denne fatale Sygdom ej indfunden sig, dog meere engang Mundlig om saadanne ting. Hils Lund og Hornbeck om han alt er kommet. men vær du i Sær hildset af den der af et oprigtigt Hierte Elsker sin Ven Thorvaldsen – Hilsen og Venskab

C F Stanley

P S. formeld min Complement til Consulen Hr Zoega og lad ham vide hvordanne det gaar mig, dog maa du ikke vise ham dette jammerlige Tøj ––

Werte

d: 21 Junii ––
Du faaer som du seer ikke disse Linier med den som jeg meente thi da jeg om Morgenen vilde bringe ham Brevet Da var han alt reist, hilds ham altsaa meget fra mig Nydt er her intet og vad mig selv angaaer, da kan jeg dog nu begynde at Tegne en Smule igen, lad mig nu see du glemmer mig ej, og lad mig vide om det er sandt man siger her at der Graserer saa mange Sygdomme i Rom, Naturens Herre Beskyte dig min Ven ––
Lev Vel ––

General Comment

Den første del af brevet fra 6.6.1803 er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Den anden del fra 21.6.1803 er skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 10
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen
Persons
Christian Hornbech · J.L. Lund · Georg Zoëga
Works
Last updated 10.10.2018 Print