The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 25 of 10246
Sender Date Recipient
Peter Hanning Hammer [+]

Sender’s Location

Trondhjem

Information on sender

Lakstempel med monogram, H?

5.5.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Thorvaldsen / Kiøbenhavn / [herunder tilføjede tre linjer af Thorvaldsen, se nedenfor] / Til / Vor gode gamle Bertel

Abstract

Peter Hanning Hammer is grateful for his friendship with Thorvaldsen. He mentions that Bernhoft has ordered casts of a medallion depicting Hammer. He is not sure whether he has paid Thorvaldsen for a sofa and asks him to sell it if he has not.

See Original

Min kiære
gode Bertel

Stedse gammelt Venskab troe maae jeg ikke heller glemme Dig, da jeg nu er kommet lidet i Forlighed for siden at begynde en endnu stører Uroe. –
Meget har jeg at takke Dig for som troefast Ven, og for den Ufortrødenhed, Du stedse viiste naar Du kunne tiene eller glæde mig; jeg seer endog, at Bernhoft efter min Afreyse har bebyrdet Dig med at ordinere flere Afstøbningerne af mit Profil, derfor skylder jeg Dig endnu min Tak –
Jørgen har jeg tilskrevte angaaende Sofaen, har jeg glemt at betale Dig, som jeg ikke sikkert veed, da forsikkrer jeg Dig det ikke er skeet med Forsæt men reen Glemsomhed, da min Pung nu er udtømt, saa maae Du heller sælge den til hvem Du vil, da veed [jeg] Du aldrig bliver forlægen med den. –
Undskyld denne Feyl, hvis den er begaaet, Husk mig og [X]i[xx]e, naar Du sidder glad med vore øvrige Venner, og elsk bestandig

Tronhiem den 5te May 1796 Din
stedse hengivne og
troefaste
PH Hammer


[tilføjet på udskriftssiden af Thorvaldsen:] Det giorde mig ont at ieg ikke ku komme til dig føren ieg havde meged[?] glemt det som ieg kunde haft met paa
[under udskriften:] det kongelige akka[?] di [akademi?] som kam komme til at skrive[?] til det

General Comment

Peter Hanning Hammer og hans kone Frederike Dorothea, f. West rejste 1796 til Tromsø i Norge, antagelig umiddelbart efter 14.3.1796, da ægteparret denne dag skrev en hilsen i Thorvaldsens stambog.
Nærværende brev må være skrevet på vejen nordpå i Trondhjem. Hammer nævnes nu og da som sorenskriver i Trondhjem, velsagtens pga. dette brev, men af dokumenter i det norske Statsarkiv fremgår det utvetydigt, at han i 1796 blev ansat som sorenskriver i Tromsø.

Archival Reference
m1 1796, nr. 1
Thiele
Omtalt Thiele I, p. 46.
Other references

  • Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Oslo 1999, p. 284-292.
  • Dyveke Helsted: ‘Thorvaldsen blandt norske venner. En hidtil upåagtet tegning af Thorvaldsen’, in: Berlingske Tidende 14.5.1962.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 25-26.

Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Portrait Medallions, Thorvaldsen's · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Vilhelm Venkel Arentz Bernhoft · Frederike Dorothea Hammer · Jørgen West
Last updated 16.04.2013 Print