The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4010 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Bagnères de Bigorre

5.10.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiere Thorvaldsen

Lady Eastnor vil have den Fornøielse at overlevere Dem disse Linier, hun ønsker nøie at besee Deres Arbeider, og da det er en Kone med Smag og Talenter, saa stoeler ieg paa, De vil være tilfreds med at giøre hendes Bekjændtskab.
Jeg havde troet at kunde tilbringe Vinteren i Italien, men maae udsætte det til neste Aar –; meget længes ieg efter at see Dem igien – gode Thorwaldsen, og meget længes ieg erfter de Arbeider, De har været saa god at love mig; ieg bliver daglig ældre og vilde gerne have dem hos mig, inden ieg forlader denne Verden –; saasnart som ieg bliver underrettet om, at de ere afsendte til D’Hr. Stub & Co. i Livorno, og om hvad ieg bliver Dem endnu skyldig derfor, saavelsom for Pakning &cta., skal ieg ufortøvet sørge for, at Deres Tilgodehavende bliver Dem udbetalt enten i Rom eller hvor De ønsker det. – Jeg har et deiligt Landskab af Dahl, som han sendte mig fra Dresden til Trondhiem; han er nu i Norge –. Det vil glæde Dem at høre, at i Norge uagtet de trykkende Tiider alle Ting gaar meget vel. Baillie deeltager med mig i venligst Hilsen til Dem, evig Deres

Dem meget hengivne
Jørgen Knudtzon

Bagnères de Bigorre 5te October 1826

min addresse er til:
Messrs. Hottinguer & Co., Paris.

Archival Reference
m11 1826, nr. 63
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 39.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Alexander Baillie · J.C. Dahl · Gerhard Stub
Last updated 18.08.2014 Print