The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1476 of 10239
Sender Date Recipient
Stanisław Dunin-Borkowski [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af lys brunt segl.

Presumably 1816 [+]

Dating based on

Thorvaldsen tiltales ridder, dvs. billetten kan tidligst dateres efter Thorvaldsens udnævnelse til ridder af Dannebrog, 28.1.1810. Gravmælet over Jozefa Borkowska, jf. A621, som grev Stanisław Dunin-Borkowski bestilte hos Thorvaldsen, er dateret 1816, hvilket altså må være den senest mulige datering, hvis ærindet skyldes et led i denne bestilling. Hvis billetten med sikkerhed er fra greven, jf. den generelle kommentar, kan dateringen yderligere indsnævres til tidligst nytårsdag 1816, da han ankom til Rom denne dag, jf. Dunin-Borkowski, op. cit. Moderen, Jozefa Borkowska, døde 1811, hvilket også må antages at være en faktor ift. den tidligst mulige datering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Per / Il Signore Cavaliere De / Thorwaldsen / Trinita di Monti

Abstract

Dunin-Borkowski asks Thorvaldsen to come and see him the same day as he has something important to tell him.

See Original

Il Conte Dunin ossequia distintamte. il Sigre. Cavaliere Torvaldsen et lo prega di volere darsi incomodo di venir da lui alle 24. ore quest’oggi, avendo gli da comunicare una cosa d’Importanza. Mentre ha l’honore di raffermarmi.

General Comment

Afsenderens navn har tidligere fejlagtigt været aflæst som Dumin, men der er antagelig tale om greven Stanisław Dunin-Borkowski, der 1816 bestilte et gravmæle over sin mor Jozefa Borkowska, jf. A621. Denne billet, hvori Dunin-Borkowski beder Thorvaldsen om at besøge sig, kunne vedrøre denne bestilling. Greven opholdt sig i Italien 1815-1816, og ankom til Rom nytårsdag 1816, jf. hans udgivne rejsebeskrivelse, op. cit.

Tak til Lidiia Dakhnenko, Zhytomir Regional Museum, for at gøre opmærksom på fejllæsningen og den sandsynlige tilskrivning til Stanisław Dunin-Borkowski, jf. Thorvaldsens Museums journal 0242237.

Tak til Alena Marchwinski, Danmarks Kunstbibliotek, for hjælp til oversættelse af uddrag af Dunin-Borkowskis rejseerindringer, op. cit.

Archival Reference
gmVII, nr. 100
Thiele
Bestillingen af relieffet omtalt Thiele II, p. 298-299.
Other references

Subjects
Note, short message · Funerary Monuments, Reliefs
Works
Last updated 06.11.2017 Print