The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4730 of 10246
Sender Date Recipient
Carlo Poggi [+]

Sender’s Location

Rom eller Livorno

Information on sender

Brevet har været forseglet med et firkantet rødt laksegl under dækpapir; intet præg.

Antagelig senest primo marts 1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Eftersom Thorvaldsen tiltales ridder, må brevet stamme fra efter 28.1.1810, hvor han blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Eftersom en Poggi optræder i værkstedsregnskaberne fra 21.3.1829 frem til 26.12.1829, må anmodningen om arbejde antages at ligge forud for dette. Den omtale billedhugger Demi var elev af Thorvaldsen og var tilbage i Livorno senest ved afsendelsen af brev af 16.10.1826, hvorfor Poggis brev også må dateres herefter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Nobil’ Uomo / Il Sig:re Cav:re Alberto Torvalsen / Egregio Scultore / I.S.P.M

Abstract

Poggi asks Thorvaldsen for work after a year of troubles has put him in a desperate situation. Earlier, he has worked for the sculptor Paolo Emilio Demi.

See Original

Illmo Sig:re

Carlo Poggi di Livorno bozzatore Servo Rispettoso di VS. Illma Espone Come e ora mai un anno Circa che afflitto dal male Si è ridotto in una Stato veramente compassionevole, per cui un poco ristabilito addimanda a VS. Illma: un poco di Lavoro.
Il Suddetto hà lavorato in Livorno nello Studio del Sigre: Emilio Demi, Sopra la Copia l’Imeneo che dorme in braccio all’armonia, e Sopra la Copia del Dante che si fece meno il vero.

Il rispettoso Artista augustiato da tante Sventure le addimanda lavoro trovandosi a Languire, e privo per fino in questo giorno della sustistenza che, e quanto vivamente imploro.

General Comment

En medarbejder ved navn Poggi optræder i Thorvaldsens værkstedsregnskaber fra 21.3.1829 frem til 26.12.1829. Formentlig er der tale om brevets afsender, og anmodningen har dermed båret frugt.

Archival Reference
gmV, nr. 143
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Sculptures by Other Artists · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Paolo Emilio Demi
Last updated 11.04.2020 Print