The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4965 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

26.12.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original
Nomi Giornate Sabbato 26 X.bre 1829
Osservazioni
Scudi Baj:
Gianfredi 4 al Bassorilievo del Papa 2 80
Carluccio 5 al S. Simone 2 50
Marini 4 al S. Filippo 1 60
Galli 5 al Potoschi 5  
Poggi 5 al Busto della Grand’Duchessa 3 50
Moisè 5 al Bassorilievo del Papa 5  
Betti 5 al Papa 3 50
Puttinati 1 al Pastore = 80
Ferraro   = = 52
    Stampe di Penna = 60
    Legna, e Segatura Per la med.a 3 60
    Totale 29 42
      29 42
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 1, 1829, nr. 58
Subjects
Account No. 1, 1822-1831 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print