The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2677 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Frederik Zeuthen [+]

Sender’s Location

Wien

Sandsynligvis 21.11.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men må pga. omtalen af Minoritenplatz stamme fra Thorvaldsens ophold i Wien fra 5.11.1820 til 26.11.1820. Da Thorvaldsens mulige afrejse omtales som “i Morgen, Onsdag”, må dette brev sandsynligvis dateres til tirsdagen inden afrejsen, dvs. d. 21.11.1820.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Wien

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Zeuthen beder Thorvaldsen meddele, hvornår han rejser fra Wien.

See Original

Skulde EtatsR. Thorvaldsen have bestemt sin Afreise til i Morgen, Onsdag, saa beder Zeuthen ham at lade sig det vide ved det danske Gesandtskab paa Minoriten Pladsen.

Archival Reference
gmV, nr. 116
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Last updated 04.02.2018 Print