The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9280 of 10246
Sender Date Recipient
Caspar Claudius Rosenhoff [+]

Sender’s Location

København

31.3.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

C.F. Wilckens [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this receipt is not available at the moment.

See Original

Hr: S.T. Hr: Wilkens
har betalt for 1 Expl. af “Den Frisindede” for 1 Quartal d.A. 1 Rbd.Mk. 12 Sk.

hvorfor qvitteres
Claudius Rosenhoff

Kbhvn., den 31 Marts 184 3.
Charlottenborg.

General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference
gmIV, nr. 41
Last updated 10.05.2011 Print