The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9279 of 10246
Sender Date Recipient
Jean Fr. de Coninck [+]

Sender’s Location

Oslo

Information on sender

Forseglet, muligvis med voks.

30.3.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hans Høyvelbaarnhed / Herr Conferentsraad Thorvaldsen / Stor Kors af Dannebrogen / &c &c &c / Charlottenborg / Kjøbenhavn.
Tilskrift: ST / Herr Confrentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrogen / &c &c &c / Kjøbenhavn.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Christiania 30 Marts 1843

Nogle Maaneder forinden jeg i 1840 forlod Kjøbenhavn for at boesætte mig i Christiania Bad Deres Elev, Herr Matthiæ mig om at besørge afsendt til Herr Consul Dalgas i Livorno med Skibs Leilighed fra Helsingoer 1 Kasse M[k] WM indeholdende Gibs Afstøbninger, hvilken Kasse efter Herr Matthiæ’ Sigende tilhørte Herr Confrentsraaden. Jeg giorde mig en Fornøielse af at opfylde den mig overdragne Commission og expederte Kassen til dHerre S Lindborg’ Enke & C i Helsingoer, der senere underrettede mig om at have afskibet den som ovenanført. Jeg erfarer nu, at Deres Høyvelbaarnhed har vægret sig at betale den Regning over mine havde Udlæg, der gjennem min Broder’ Huus i Kjøbenhavn og paa mine Vegne er bleven Dem presenteret, jeg føler mig imidlertid overbeviist om at dette ikkun kan være en Misforstaaelse, da det naturligviis vilde være en Fornærmelse mod Herr Confrentsraaden ved at antage, at De vil jeg skal lide Tab for min Beredvillighed i at tjene Dem, uden allermindste Fordeel end den at have kunnet gjøre Noget der maatte være Dem behageligt. Jeg har nu atter bedet min Broder’ Huus om at affordre Deres Højvelbaarnhed Beløbet af den opgiorte Regning og forventer De vil betale samme efter at jeg har havt den Ære at giøre Dem bekjendt med denne Sag

Med Høiagtelse
Jean Fedr de Coninck

Da Herr Confrentsraaden formodentlig ikke erindre sig mig er jeg saa fri at bemærke at det var mig der i 1840 havde den Fornøielse at indføre Herr Sue Laer fra Amsterdam i Deres Attelier og at jeg modtog og betalte Dem en Buste af Lord Byron som De havde forfærdiget til bemelte Herre. –

Archival Reference
m25 1843, nr. 13
Last updated 10.05.2011 Print