No. 1333 of 10318
Sender Date Recipient
Alberto Alborghetti [+]

Sender’s Location

Rom

27.2.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt for rent August 1813 – January 1814 for Thorvaldsen’s two workshops in Via dei Cappuccini.

See Original

Io sotto Agente del Marchese Macolani ho ricevuto dal Sigr Alberto Torwals Scudi Nove, e B: 50 moneta, quali sono per semestre di pigione maturata a tutti i 31. Gennaro scorso, per i due Studj ad uso di Scultura dal medesimo ritenuti in affitto al Vicolo dei Cappuccini cmes. In fede.

Dico 9:50 Oggi 27. Febraro 1814
Alberto Alborghetti
General Comment

Denne kvittering vedrører betaling af husleje for Thorvaldsens to værksteder i Via dei Cappuccini:
Der er bevaret i alt syv huslejekvitteringer, som tydeligt præciserer, at de dækker en huslejebetaling på 9 scudi og 50 baiocchi for et halvt år ad gangen for to værksteder i Via dei Capuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione. Den pågældende ejendom var sandsynligvis ejet af den italienske marchese Mariano Perbenedetti Macolani fra Camerino, og huslejen blev opkrævet på hans vegne af en Alberto Alborghetti. Se alle huslejekvitteringerne for disse to værksteder.


De to værksteder har, så vidt vides, aldrig været omtalt i Thorvaldsen-litteraturen.
Den første kvittering dækker sandsynligvis halvåret august 1810-januar 1811. Den sidste kvittering dækker halvåret august 1815-januar 1816, og det stemmer med, at Thorvaldsen i slutningen af året 1815 flyttede sin virksomhed helt og holdent til nyindrettede værksteder ved Palazzo Barberini, se Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini og Thorvaldsens værksteder.

Archival Reference
gmIV, nr. 131
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Rent · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 06.01.2017 Print