The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1287 of 10246
Sender Date Recipient
Alberto Alborghetti [+]

Sender’s Location

Rom

21.11.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt for rent February – July 1813 for Thorvaldsen’s two workshops in Via dei Cappuccini.

See Original

Io sotto come Agente del Sigr Mariano Perbenedetti Macolani di Camerino ho ricevuto dal Sigr Alberto Torvals Scudi Nove, e baj: 50. quale sono per semestre di pigione scaduto a tutto Luglio passato dei due Studj ad uso di scultore dal medesimo ritenuti in effitto al Vicolo dei Cappuccini. [xxx] In fede Oggi 21: 9bre 1813

Dico 9:50 Alberto Alborghetti
General Comment

Denne kvittering vedrører betaling af husleje for Thorvaldsens to værksteder i Via dei Cappuccini:
Der er bevaret i alt syv huslejekvitteringer, som tydeligt præciserer, at de dækker en huslejebetaling på 9 scudi og 50 baiocchi for et halvt år ad gangen for to værksteder i Via dei Capuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione. Den pågældende ejendom var sandsynligvis ejet af den italienske marchese Mariano Perbenedetti Macolani fra Camerino, og huslejen blev opkrævet på hans vegne af en Alberto Alborghetti. Se alle huslejekvitteringerne for disse to værksteder.


De to værksteder har, så vidt vides, aldrig været omtalt i Thorvaldsen-litteraturen.
Den første kvittering dækker sandsynligvis halvåret august 1810-januar 1811. Den sidste kvittering dækker halvåret august 1815-januar 1816, og det stemmer med, at Thorvaldsen i slutningen af året 1815 flyttede sin virksomhed helt og holdent til nyindrettede værksteder ved Palazzo Barberini, se Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini og Thorvaldsens værksteder.

Archival Reference
gmIV, nr. 129
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Rent · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 06.01.2017 Print