The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1032 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm von Huth [+]

Sender’s Location

Rom

22.3.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af vekslen.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa, jf. brev fra Thorvaldsen til Schubart af 2.4.1811, som vekslen blev forsendt sammen med.

Abstract

Veksel på 110 scudi udstedt af Wilhelm von Huth til Herman Schubart.

See Original

Vorzeigen dieses dem Herrn Baron von Schubart Cammerheren und Minister am Sizilianischen Ho[f?] bezahlen der Herr Franz v Warnstedt die Summa von 110 Scudi, schreibe ein hundert und zehn Scudi Qvinisetz in Rechnung aus

Rom d. 22te Marz 1811 Carl Wilhelm v Huth
Hauptmann in Rf D. Diensten
General Comment

Vekslen må have været vedlagt Thorvaldsens brev til Schubart af 2.4.1811, hvor Thorvaldsen bruger den til at afdrage på sin gæld til Georg Zoëgas dødsbo over for Schubart. Thorvaldsen havde forinden udbetalt de 110 scudi til Huth, der skulle bruge dem i forbindelse med en rejse til Napoli (rejsen er omtalt af Huth i et brev til Thorvaldsen af 2.4.1811). I Schubarts svar til Thorvaldsen af 8.4.1811 fremgår det imidlertid, at han allerede har givet Huth en veksel på 50 scudi til samme formål, og at han nu vil bremse udbetalingen. Schubart anfører i sit brev, at han fra den nævnte Warnstedt i Slesvig, der må have udbetalt Huths penge (pension/apanage), har mærket en skepsis over for Huths måde at forvalte sine pengesager på, og at han tvivler på, om han vil få udbetalt de 110 scudi.

Archival Reference
gmIII, nr. 50
Subjects
Loans and Bills of Exchange
Persons
Herman Schubart
Last updated 19.08.2014 Print