The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 771 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Rom

December 1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet, hvor måned og år er angivet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

December 1809

H: from T. T. from H.
Borrowed from T
Rent
Winckelman
Z: Bass
V: engravings after N
Laid out
 
90 Sud 50
15 –
8 –
–––––– 80
3 –––– 60
–––––– 20
118 Sud 10
laid out in all
paid for 4 letters
A book Rome’s Ant:
Z: Basso
The book V:B
The book Camp:
 
1 Sud 80
1 –––– 2
– 35
– 80
– 60
– 50
5 Sud 7


118 Sud: 10
5 –––– 7
Sum: 113 Sud: 3

General Comment

Regnskabet er skrevet af C.F. Høyer, hvilket en sammenligning med håndskriften i hans breve godtgør.
Regnskabet repræsenterer sandsynligvis de lån, som de to husfæller Thorvaldsen og Høyer har ydet hinanden.

Archival Reference
gmIII, nr. 49
Persons
Johann Joachim Winckelmann
Last updated 28.05.2019 Print