December 1809

Sender

C.F. Høyer

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet, hvor måned og år er angivet.

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Document

December 1809

H: from T. T. from H.
Borrowed from T
Rent
Winckelman
Z: Bass
V: engravings after N
Laid out
 
90 Sud 50
15 –
8 –
–––––– 80
3 –––– 60
–––––– 20
118 Sud 10
laid out in all
paid for 4 letters
A book Rome’s Ant:
Z: Basso
The book V:B
The book Camp:
 
1 Sud 80
1 –––– 2
– 35
– 80
– 60
– 50
5 Sud 7


118 Sud: 10
5 –––– 7
Sum: 113 Sud: 3

Oversættelse af dokument

Decb: 1809

H: af T. T af H.
Laant af T
Huuslejen
Winckelman
Z: Bass
V: kaabere efter N:
Udlagt
 
90 Sud 50
15 –
8 –
–––––– 80
3 –––– 60
–––––– 20
118 Sud 10
Udlagt i alt
betalt for 4re Breve
En Bog Roms Ant:
Z: Basso
Bogen V: B
Bogen Camp:
 
1 Sud 80
1 –––– 2
– 35
– 80
– 60
– 50
5 Sud 7


118 Sud: 10
5 –––– 7
Sum: 113 Sud: 3

General Comment

Regnskabet er skrevet af C.F. Høyer, hvilket en sammenligning med håndskriften i hans breve godtgør.
Regnskabet repræsenterer sandsynligvis de lån, som de to husfæller Thorvaldsen og Høyer har ydet hinanden.

Archival Reference

gmIII, nr. 49

Persons

Last updated 28.05.2019