The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2479 of 10246
Sender Date Recipient
NN Efter 1820 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Januar

24 til en Dør Mand
24 Februar to Breve til Hr. Conforrennsraaden
25 et ditto
8 Marts to Breve til Confrennsraa [sic!]
9 et Brev fra Conferrensraaden til Rom
4 R ” – ” sk.
” – 1 – 14
” – ” – 15
” – ” – 14
” – 4 – 14
Summa 2 Rb 2 – 9 sk

[Der regnes delvist i Mark]

Archival Reference
gmII, nr. 92
Last updated 10.05.2011 Print