Efter 1820

Sender

NN

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Januar

24 til en Dør Mand
24 Februar to Breve til Hr. Conforrennsraaden
25 et ditto
8 Marts to Breve til Confrennsraa [sic!]
9 et Brev fra Conferrensraaden til Rom
4 R ” – ” sk.
” – 1 – 14
” – ” – 15
” – ” – 14
” – 4 – 14
Summa 2 Rb 2 – 9 sk

[Der regnes delvist i Mark]

Archival Reference

gmII, nr. 92

Last updated 10.05.2011