The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 397 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Italien

Tidligst 24.8.1804 [+]

Dating based on

Regningen er dateret med dag og måned, men ikke med år. Det er meget usikkert fra hvilket år, regningen stammer. Forsøgsvist er regningen her dateret til Thorvaldsens første længere rejse i Italien i august 1804, men den kan, og er sandsynligvis også langt senere. Nærmere datering følger i forbindelse med brevets kommentering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Italien

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Ni 36, 37. 38

le 21 August Appartamente 2
    4 Candele Cerra 8
le 22 Dett Appertamente 2
    4 Candele Cerra 8
    Del[xx]e [x] 1 3
le 23 Detto Appartemente 2
    Del[xx]e 3
le 24 Detto Del[xx]e 3
    Scudi. 8 5


[På arkets modsatte side:]

N.o 39

Archival Reference
gmII, nr. 56
Last updated 27.09.2018 Print