The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8497 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Collin [+]

Sender’s Location

København

14.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Collin’s receipt for the payment for Albert Küchler’s painting Roman peasants buying a hat for their little son, who is to be an abbate, B246, and Wilhelm Marstrand’s October Festival evening outside the walls of Rome, B258.

See Original

Af Hr. Conferentsraad Thorvalsen har jeg modtaget =1000rld. Sedler for 2de. Malerier, nemlig for et Genrebillede af Küchler =400rld. og et lignende af Marstrand =600rld. –

Kiøbhn d. 14de. Aug: 1840

G Collin.

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens indkøb af Albert Küchlers maleri Et par romerske almuefolk køber en hat til deres lille søn som skal være abbate, B246, og Wilhelm Marstrands Lystighed udenfor Roms mure på en oktoberaften, B258, der begge stadig kan ses i Thorvaldsens malerisamling.


Malerierne blev købt af Thorvaldsen i Kunstforeningen af 1825, København. Ifølge Marstrand havde Thorvaldsen allerede i 1838 ønsket at købe et maleri af ham (Skt. Antoniusfesten i Rom, 1838, olie på lærred, 73×97 cm, privateje. Gengivet i kataloget: Nivaagaard viser Marstrand, Nivaagaard 1992, p. 140), men maleriet var for det første tiltænkt en bestiller, for det andet ville Marstrand have mere, end Thorvaldsen ville betale, og for det tredje ville Marstrand gerne vise det i Danmark først, jf. Marstrands breve gengivet i Raffenberg, op. cit.

Christine Stampe skrev om købet af malerierne i sine erindringer om Thorvaldsen, jf. Stampe op.cit. Indkøbet fulgte umiddelbart efter en midlertidig krise og arbejdsstandsning i byggeriet af Thorvaldsens Museum. Arbejdet var netop gået i gang igen, hvor følgende Stampecitat starter: Thorvaldsen blev meget glad og sendte strax Bud at kiøbe 2 Stykker, der vare på Konstforeningen, nemlig af Marstrand og Küchler, som han nogle Dage tilforn havde beundret der, men paa min Tilskyndelse at kiøbe dem, svarede: “Nei, Gud giør jeg ikke. Aldrig skal jeg kiøbe for en Skilling mere til Museet, da de ikke veed, om de ville eller ikke ville have det.” – Dog nu var han glad igien, og senere har han kiøbt meget, baade her og i Rom, og intet var ham for kostbar, naar han fandt det var godt. “Et godt Malerie kan man aldrig betale for dyrt, men et slet Konstværk er altid for dyrt kiøbt,” det var hans sædvanlige Princip, men som han dog ikke altid holdt sig efterrettelig.

Archival Reference
gmI, nr. 48
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Müllers blå protokol, København 1851, p. 6, nr. b. THM.
  • Raffenberg: Vilhelm Marstrand. Breve og uddrag af breve fra denne kunstner. Samlede og ledsagede med nogle indledende ord af Etatsraad Raffenberg, København 1880, p. 35 og 39-40.
  • Rigmor Stampe (ed): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 71-72.

Subjects
Genre Scenes · Purchase of Paintings · The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840 · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Albert Küchler · Wilhelm Marstrand
Works
Last updated 09.07.2019 Print