The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4218 of 10246
Sender Date Recipient
Giovanni Battista Bassi [+]

Sender’s Location

Rom

19.6.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sigr. Cavaliere Torvaltsen / Via Sistina No. 47.

Abstract

Bassi acknowledges receipt of payment for the two paintings, Forest Track, B62, and Ruins at Forum in Rome, the Road from S. Bonaventura to Campo Vaccino, B63.

See Original

Li 19. Giugno 1827. Roma

Ho ricevuto io sottoscritto dal Sigr. Cavaliere Alberto Torvaltsen Luigi trenta prezzo di due studj fatti sul vero foglio / uno rappresentant =Un resto della via sacra vicino all’Ariccia, l’altro =La strada, che da S. Bonaventura discende a Campo Vaccino

In fede dico Luigi 30=

GB Bassi.

General Comment

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens køb af to af Bassis malerier. Der er efter al sandsynlighed tale om malerierne En skovvej, B62, og Ruiner på Forum i Rom, vejen fra S. Bonaventura til Campo Vaccino, B63, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.

Archival Reference
gmI, nr. 15
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 15, nr. 62 og 63.
  • Lionelli Venturi: ‘Giambattista Bassi’, in: Commentari. Rivista critica e storia dell-arte, anno II, fascicolo 2, aprile-giugno 1951, p. 124-126, samt figur 135-140.
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 7. (Kopi i THM’s bibliotek).

Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 01.08.2016 Print