The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9180 of 10246
Sender Date Recipient
NN
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende
[+]

Sender’s Location

Aarhus

3.12.1842 [+]

Dating based on

Teksten blev trykt i Aarhus Stiftstidende 3.12.1842, men det fremgår, at den er forfattet allerede 29.11.1842.

Omnes
Abstract

The inhabitants of Alsted complain that their contribution to Frederik 6.’s monument on the hill at Skanderborg Castle has not been mentioned.

Forlangte Indrykkelser.
––––

Til Comiteen for Oprettelsen af en Mindestøtte
for Frederik den Sjette.

Comiteen har, i denne og flere Tidender, anmeldt de hidtil indkomne Bidrag; men Beboerne af et heelt Herred i Sjælland, som dog ogsaa have bidraget til Mindestøtten for hiin folkegode Konge, finde sig slet ikke nævnte i denne Fortegnelse. Man tillader sig desaarsag at forespørge, om ikke denne Uagtsomhedsfeil endnu kunde rettes. Spørgeren veed, at Comiteen har modtaget disse Penge; men ikke alle de Bidragende ville troe det, saalænge de af komiteen see Pengenes Modtagelse saa ganske ignoreret.

Alsted i Sjælland, den 29de Novbr. 1842.

General Comment

Denne artikel blev bragt i Aarhus Stiftstidende 3.12.1842. Den har at gøre med landsindsamlingen til Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke. Indbyggerne i Alsted herred på Sjælland var tydeligvis forurettede over ikke at være blevet nævnt som bidragydere til monumentet. Fejlen blev beklaget offentligt i avisartiklen af 17.12.1842.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark
Persons
Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen
Last updated 18.10.2018 Print