The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7203 of 10246
Sender Date Recipient
C. Fridsch 15.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

En Bemærkning
i anledning af Thorvaldsens Museum.

Et Brev, dateret den 18de marts, der i disse Dage i Udtog har været meddelt i flere af vore Dagblade, underretter os om, at Thorvaldsen ikke i levende Live har givet, men ikkun ved Testament skjenket Danmark sine Kunstsager. Vi blive saaledes først ved Hans dødelige Afgang Ejere af disse, og det kun i det Tilfælde, at Testamentet ikke imidlertid forandres, hvilket — om end ikke sandsynligt — dog stedse ligger indenfor Mulighedens Grændser. Under disse Omstændigheder vil det have gode Veje med Opførelsen af Museet, og vi kunne — i Henhold til vor, (C. F.’s) Bemærkninger om dette i den Berlingske Tid. Nr. 58 f. d. A. — ikke undlade at lykønske Publicum, da der nu er givet det — hvad vi for Thorvaldsens Skyld tør haabe, flere Aars Pusterum, og derved Tid til at forvinde den første Skræk, Brandskatningen til Museet havde indjaget det.

C. Fridsch

General Comment

Denne tekst er en avisartikel, der oprindelig blev trykt i Berlingske Tidende nr. 90, 15.4.1837.

Last updated 18.08.2016 Print