The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7206 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Odense

20.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Videnskabelighed. Denne Avis (No. 51) havde af Alt. Merkur taget den Efterretning, at Thorvaldsen havde skjænket Würtemberg sin hele Modelsamling. Kjøbenhavnsposten indeholder nu følgende Meddelelse, der berigtiger Alt. Merkurs Udsagn: “Grosserer Puggaard har modtaget et Brev af 23 f.M. fra den würtembergske Generalkonsul Kolb i Rom, hvori han beklager den Misforstaaelse, som er opstaaet ved Efterretningen i nogle tydske Blade om en Gave, som Thorvaldsen skulde have gjort til Würtemberg. Sagens Sammenhæng oplyses i dette Brev paa følgende Maade: For nogle Maaneder siden udbad Kolb sig af Thorvaldsen nogle Gibsafstøbninger, som denne vilde kassere; og da han, efter at have erholdt dem, gjorde Kunstakademiet i Stuttgardt en Foræring dermed, som her blev vel modtagen, forøgede Thorvaldsen Gaven med nogle flere. Vistnok, siger Kolb, ville disse Statuer dekorere Akademiets Bygning, men det er kun nogle faa Afstøbninger, hvis originale Former Kunstneren selv besidder. Den hele Sag, tilføier han, har dernæst ikke det mindste at gjøre med den Thorvaldsen oversendte würtembergske Orden.”

General Comment

Denne tekst er en trykt notits i Fyns Stifts Avis nr. 74, 20.4.1837.

Persons
Karl von Kolb
Last updated 18.08.2016 Print