No. 6262 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Sender’s Location

Stockholm

8.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne notits blev trykt.

Omnes
Abstract

Aftonbladet reports that a shipment of Thorvaldsen’s works has arrived in Copenhagen.

See Original

En angenäm nyhet för konstens vänner, är, att en Dansk örlogsfregatt den 20 September anländt på redden af Köpenhamn, med en bland de dyrbaraste laddningar, som väl i mannaminne anländt til Norden, nemligen några och sextio lådor med skulptur-arbeten af verldensstörsta nulefvande bildhuggare, Thorvaldsen. En del af dessa arbeten äro ämnade för Metropolitankyrkan och Christiansborgs slott.

General Comment

Dette er en trykt notits i den svenske avis Aftonbladet, udgivet i Stockholm.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.07.2017 Print