No. 7278 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

11.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten blev genoptrykt, Barfod, op. cit.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Hr. Landskabsmaler Gurlitt, som i disse Dage er ankommet hertil fra München, har medbragt den Efterretning, at de derværende danske Konstnere have forenet sig om at ville, efter det her givne Exempel, hver male et Billede til Fordel for Thorvaldsens Museum.

General Comment

Dette er en trykt notits, som blev publiceret i tidsskriftet Dansk Konstblad 2. Bd., Nr. 6, 11.5.1837 i forlængelse af en opfordring til billedkunstnere om at donere et værk til fordel for opførelsen af Thorvaldsens Museum, se 2.2.1837.

Teksten er dog her skrevet af fra Barfod, op. cit.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 145.
Persons
Louis Gurlitt
Last updated 26.05.2018 Print