The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9501 of 10246
Sender Date Recipient
Eliza Whittle [+]

Sender’s Location

Dublin?

1844 [+]

Dating based on

Årstallet, 1844 fremgår af dokumentet. Muligvis var Thorvaldsens død 24.3.1844 anledning til, at håret blev sendt til Whittle.

Eliza Whittle [+]

Recipient’s Location

Dublin?

Abstract

A lock of Thorvaldsen’s hair, given by Christine Stampe to Eliza Whittle.

See Original

Thorwaldsens hair
cut off at Nysøe by
Christine Stampe 1843 & given
to EW. 1844

General Comment

Dette er en håndskrevet tekst på en lille konvolut, der rummer en lok af Thorvaldsens hår. Billedhuggerens hårpragt var berømt, og lokker deraf var et samlerobjekt i 1800-tallet, se mere herom i Thorvaldsens hår.
Billedhuggerens ven, Christine Stampe var en af de ivrigste hårdyrkere, og som det fremgår af teksten på denne lille konvolut, klippede hun selv denne hårlok af Mesteren i 1843 og forærede den året efter til sin gode ven, Eliza Whittle, som her har betegnet sig selv med sine initialer, EW. Sammenligning af håndskrifterne på denne konvolut og i Whittles brev til Thorvaldsen af 23.11.1843, levner ingen tvivl om, at hun er ophavskvinde til nærværende tekst.

Thorvaldsens hår. Gave til Eliza Whittle fra Christine Stampe, antagelig 1844, Fondation Custodia, Paris, inv.nr. 2013.A.195a

Hårlokken og konvolutten befinder sig i Fondation Custodia i Paris og blev erhvervet til stiftelsen i 2013 sammen med et af Thorvaldsens brevudkast fra 1842. På dette brevudkast har Stampe på engelsk verificeret, at udkastet er skrevet af billedhuggeren selv. Da de to genstande – hårlok og brevudkast – tydeligvis begge stammer fra Stampe, og da de er solgt sammen er det nærliggende at antage, at de har samme proveniens, og at Stampe antagelig forærede begge memorabiliaer til sin og Thorvaldsens gode ven, Eliza Whittle.
Whittle oplyser, at hun modtog håret i 1844 – muligvis gav Thorvaldsens død 24.3.1844 anledning til, at Stampe sendte gaven til sin irske ven.

Archival Reference
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 2013.A.195a.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Nysø · Thorvaldsen's Hair
Persons
Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.09.2017 Print