The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4647 of 10246
Sender Date Recipient
Karl August Nicander [+]

Sender’s Location

Örebro

15.12.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Nicander, op. cit., hvor dette tekststykke er trykt.

Hugo Hamilton [+]

Recipient’s Location

Stockholm

Abstract

Nicander refers to Thorvaldsen in very flattering terms.

[...]

Den nya Sculpturen vördar ännu i Thorwaldsen sin herre och mästare; ty sedan den Grekiska konstens blomstringsperiod har väl ingen i marmor uttryckt så rena och stora ideer som han. Han är Bas-reliefens återupplifvare, och bredvid honom stå, i flera andra fall, Byström och Fogelberg. Alla tre äro de Nordiske Konstnärer, och äro alla tre af dig för väl kände, att här behöfva mer än nämnas.

[...]

General Comment

Dette er et tekstuddrag af Nicander, op. cit. Teksten er en del af Ett bref till Hugo, der er dateret 15.12.1828.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Karl August Nicander: Hesperider, Örebro 1835, p. 271.

Subjects
Patriarch of the Bas-Relief
Persons
Johan Niklas Byström · Bengt Erland Fogelberg
Last updated 02.08.2016 Print