The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1106 of 10246
Sender Date Recipient
Friederike Brun
Adam Oehlenschläger
1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Til Thorvaldson i Rom
(I Anledning af det hvide Marmor der er fundet i Norge.)

I høje Nord der stander et Bjerg,
Omfiltret af Granens Naale;
I Grunden kogler den travle Dverg,
Som aldrig Lyset kan taale.
Der lever og røres det dybt i Grund,
Men evig tier den tause Mund
Om den eensom natlige Stræben.

Der spirer og voxer det rundt i Løn
Fremavlet ved bragende Flammer;
Der smidder og former Afgrundens Søn
Med mægtige Slag af sin Hammer.
Til Bunden det sank, som Sne saa reen,
Og størkned og fastned og blev til Sten
Med dæmrende Lys og med Glimmer.

Og modent det blev i mørken Hjem
Ved Nornens manende Sange,
Og Mamoret glindser bag Kløften frem:
Hvo forløser mig blege Fange!
Thi hvad mod Lyset skal huldt opstaae,
Ved Skuldas Sang fremkaldes det maa;
Den danner det Væsenløse.

Og Harpen klang i Gudindens Haand
Højt hen mod Fjeldet i Thule;
Og i sneehvidtstraalende Klædebon
Steg den Marmorbrud af sin Hule.
Hvo trolover hende med lysets Gud?
Hvo est du, hellige Kraft, hvis Bud
Forbinder Skjønhed med Livet?

Thi see! hun stander med indviklet Fod,
Indhyllet er Barmens Bue:
Frit runder sig intet Ledemod,
Hendes Øje kan Dagen ej skue!
O Kunstner! il over Bjerg og Hav,
Slaa Skorpen løs med din Tryllestav!
Forløs din Brud af sit Fængsel!

At befolke det ældgamle, kolde Nord
Med Skjønheds hulde Gudinder!
Og at virke for kommende Tider paa Jord,
At Kunsten et Tempel finder.
O Thorvald! Dig venter den Jomfru skjær!
For Dig, blev hun født! for Dig er hun her!
Kom! Fremkald Skjønhed til Livet.

–––––––––

Digtet af Frue Fr. Bruun, oversat af Oehlenschläger.

General Comment

Dette er et digt, som blev trykt i Nyerup, op. cit., der udkom i slutningen af december 1812 – Nyerups forord til Frigge er dateret 13.12.1812.


Som det delvis fremgår, er digtet Oehlenschlägers oversættelse fra tysk af Friederike Bruns digt om fundet af marmor i Norge i 1811. Bruns digt findes på tysk i to eksemplarer i Arkivet: det ene her og det andet her.

Other references

  • R. Nyerup (ed.): Frigge. Poetisk Nytaarsgave for 1813, København 1812, p. 112-114.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Norwegian Marble · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 17.02.2016 Print