The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6231 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

19.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen visits Thorvaldsen for the first time in Rome. He seeks him in vain in his workshop but finds him in his home, where the sculptor kindly shows him around. He sees the collection of paintings and the relief that Thorvaldsen is working on, Monument to Raphael, A611, and probably also the relief Shepherdess with a Nest of Cupids, A425.

[Translation]

[...] Jeg opsøgte Thorvaldsen, kom først i hans Atelie, men fandt siden hans Bopæl, han var meget venligt, viiste mig sin rige Maleriesamling af levende Mestre, som han vil skjænke Danmark efter sin Død; han viiste mig et Basrelief han for sin egen Fornøielse nu arbeidede paa over Raphael, denne sad paa Ruiner hvor man saae Grazier og Harmonien udhugget; han tegnede efter Naturen og Kjærlighed holdt hans Tavle medens den rakte ham Valmuen, som Billedlig Hentydning paa hans tidlige Død. – Geniusen med Faklen saae veemodig paa ham, og Seiren holdt sin Krands over hans Hoved. Paa et andet hvor en Hyrdinde havde en Rede fuld af Amoriner var der een jeg slet ikke kunde finde Mening i, spurgte derfor om det; »ja ved den har jeg intet tænkt!« svarede han. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Besøget hos Thorvaldsen var Andersens første i Rom. Han var ankommet til byen dagen forinden og havde da kun set Thorvaldsen på afstand til ceremonien ved lukningen af Rafaels grav i Pantheon, jf. Thorvaldsen-kronologien og hans dagbogsindførsel af 18.10.1833.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 217 ll. 1-15.
  • Stig Miss: ‘I H.C. Andersens fodspor. Billeder og citater’, in: Jeg er i Italien! H.c. Andersen på rejse 1833-34, Thorvaldsens Museum og H.C. Andersens Hus 1990.
  • Niels Oxenvad: ‘Andersen og Thorvaldsen’, in: Jeg er i Italien! H.c. Andersen på rejse 1833-34, Thorvaldsens Museum og H.C. Andersens Hus 1990 (indførsel delvist citeret p. 17).
  • Thorvaldsens Museums Auktion, 1. Afdeling, 1849, kat.nr. 124-133, i alt 13 malerier bortsolgt (findes i Thorvaldsens Museums bibliotek).
  • Thorvaldsens Museums Auktion, 2. Afdeling, 1849, kat.nr. 193-232, i alt 40 malerier bortsolgt (findes i Thorvaldsens Museums bibliotek).

Subjects
Funerary Monuments, Reliefs · Portrait Reliefs, Thorvaldsen's · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen on His Own Art · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Workshops, Visits to · Studios at Piazza Barberini
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 28.06.2021 Print