The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6229 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

18.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen attends the reburial of Raphael in the Pantheon, where he sees Thorvaldsen for the first time in Rome.

[Translation]

[...] Vi vare heldig nok komne til Raphaels Begravelse. Paa Academiet gjemtes et Dødninghoved der udgaves for hans, for nu at overtydes derom, aabnede man Graven og fandt ham heel og holdende; nu skulde da Liget igjen begraves og det skete denne / Aften i Pantheon, vi fik Billiet, det var en herlig Hvælving, paa en sort Forhøining stod Mahonie Kisten bedækket med et gyldent Klæde, Præstene sang et miserere, Kisten aabnedes og man nedlagte de oplæste Efterretninger om ham, blev derpaa forseglet, et usynligt Chor sang smukt imidlertid, jeg saae Thorvaldsen med et Voxlys i Haanden ligesom de andre første Mænd. – De Danske toge hjerteligt mod mig. – [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Andersen var sammen med sine to rejsefæller, premierløjtnant A.W. Dinesen (1807-1876) og kammerjunker Joachim Bruun de Neergaard (1806-1893), ankommet til Rom samme dag, jf. Thorvaldsen-kronologien. Begivenheden i forbindelse med åbningen af graven i Pantheon er foreviget i Francesco Diofebis maleri Åbningen af Raphaels grav i Pantheon 1833, B73, der findes i Thorvaldsens malerisamling. Thorvaldsen havde også i sin samling en souvenir fra graven, jf. Kalk fra Rafaels grav i Pantheon, N87. I sin første selvbiografi omtalte Andersen begivenheden mere udførligt, se evt. hertil Mit Livs Eventyr, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 216, ll. 18-29.
  • H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen, red.): Mit eget Eventyr uden Digtning, København 1942, p. 81-82 .
  • H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen, red.): Mit Livs Eventyr, København 1951, p. 158-159.

Subjects
Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen and Raphael
Persons
Accademia di San Luca · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.01.2018 Print