The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7406 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Bødtcher [+]

Sender’s Location

København

1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af digtet. Det blev sandsynligvis skrevet i Rom, men først udgivet eftr Bødtchers tilbagekomst til Danmark i 1838.

Omnes
Abstract

The commentary to this poem is not available at the moment.

Opmuntring
(Rom i October)

– Men, Hr. Kunstner, seer jeg ret?
Denne Fernis-Atmosphære,
Denne Pensel og Palet
Kan Du foretrække, Kjære!
Den meest solforgyldte, rene
Yndigste Octoberscene!
Og i Dag er Evans Fest;
Folkestimlen myldrer broget,
Hver sig kaarer til hans Præst;
Som til Indien gaaer atter Toget.
Skynd Dig, kom, før Dagen helder!
Himlen som Ultramarin
Blaaner over Sang og Viin;
– Hør den raske Klang af Bjelder!
Det er gamle Romas Qvinder,
Unge, skjønne Bacchantinder!
Gladbegeistrede af Vinen
Skinne deres Perletænder,
Mens de slaae de bløde Hænder
Knyttede mod Tamburinen!
Os det gamle Sagn fortæller,
Evan fik en dobbelt Fødsel;
Nu forstaaer jeg, hvad det melder,
Hvi Naturen var saa ødsel;
Første Gang han er at skue
I den tunge, modne Drue,
Anden Gang fra Grottens Kjelder
Stiger hen til Dagens Lys,
Klar og kraftig da han qvelder,
Og beruser ved sit Kys. -

Hør, hvor Raseriet stiger!
Folket bruser som et Hav,
Evan svinger høit sin Stav,
Fulgt af Mænd fra alle Riger:
Tydskeren med Knebelsbarter
Og med Tørsten i sit øje
Ligner Gudens Leoparder
Paa de viinbekrandste Høje;
Faun og Satyr, klædt paa Moden,
Springe i de Franskes Række,
Mens de lange Klæder dække
Halerne og Bukkefoden;
Selv fra Rusland hele Skarer
Efter Thyrsusstaven ile,
Ret som tæmmede Barbarer
Under Aag af Gudens Smile;
Og den alvorsfulde Britte
Rødmer ved sin kolde Særhed,
Tumler glad i Togets Midte,
Greben sødt af Gudens Nærhed: –
Men, som Formand i at elske
Hede Kys og kolde Vine,
Jubler foran høit den Velske
Med sin muntre Mandoline. – –

Til Borgheses Villa strømmer
Folket med bevinget Fjed;
Selv vor store, gamle Drømmer
Saae jeg smilende gaae med.
Speidende hans lyse Øie
Seer i Dandsens lette Stil
Spor af det antike Høje,
Glimt af Gratiernes Smil;
Sig de spredte Glimt forbinde
Og befrugte blidt hans Aand,
Og en attisk Dandserinde
Danner svævende hans Haand.
Snart i hele Verdens Rige
Dandser hun i Ungdomsglands,
Ak! men han, den Lykkelige,
Fik den første, bedste Dands! – –
Glæde styrker Aandens Vinger,
Ud, min Ven fra Kunstens Buur!
Lauren, som din Musa svinger,
Voxer i den fri Natur!

General Comment

Dette digt af Bødtcher beskriver en af Roms okotoberfester. Digtet er sandsynligvis skrevet i Rom, men udkom første gang i det litterære tidsskrift Nytaarsgave fra danske Digtere 1838 efter Bødtchers tilbagekomst til Danmark i 1835.
Thorvaldsen omtales sidst i digtet som en del af det folkelige “Bacchustog”, der skildres.


Digtet er skrevet af efter Arkiv for Dansk Litteratur.

Other references

Subjects
Poems for Thorvaldsen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.07.2017 Print