The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8096 of 10246
Sender Date Recipient
Peter Frederik Wulff [+]

Sender’s Location

Nysø

20.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

See Original

No 1 –

Et Meteor fremstod paa Nysoes Himmel;
dets hulde Lys blev søgt af Egnens Vrimmel;
Tilfredsheds milde Straaler fra den Planet gik ud,
de lyste med en Solglands, som var de sendt fra Gud,
Favre Ord saa ofte har os moret,
i deres Sted vi nævne Meteoret:

Thorvaldsen!

#

Ja ædle Thorvald, tak for det vi skylde
Din høie Konst; dog tillad at vi hylde
de Straaler som fra Hiertet i renest Glands udgik
som svæver om Din Pande, som lyser i Dit Blik;
Dets Konstner Iid vel Konstner=Sandsen fatter,
men Hver med Følelse og Hierte skatter

Thorvaldsen!

#

Men og Din Konst her efterlod et Minde,
som Børnebørn skal uskatteerlig finde
paa Stamperborgen Som et Clenod paa Nysøe. – Naar vi er under Muld
vil Gipset Du berørte, dem vorde luttret Guld.
Din høie Aannd [sic] vil Borgen huldt omsvæve –
Den Scene vorde fiern – end længe leve

Thorvaldsen!

[tilføjet med en anden hånd:]
af Kommandeur Wulff. 20/6 39.


[på et andet stykke papir vedhæftet sangarket med Christine Stampes hånd:]
J anledning af Denne Sang sagde Thorv: hvergang den blev sungen og reciteret saa det stod: Vil Gibset du berørte dem vorde o s v[.] Fy for fanden; det er dog gruelig upoetisk at sige Gips; ja hvad skal jeg sige, sagde Wulf a : Marmoret, det skal nok komme
Og senere fik jeg Alter tavlen, Geburtsdagstykket o s v ikke at tale om Statyen

General Comment

Denne sang blev sunget ved en festlig lejlighed på Nysø 23.6.1839.
Sangen blev sandsynligvis sunget på melodien til Hr. Peder kasted Runer over Spange komponeret af Henrik Rung (1807-1871) til den romantiske tragedie af Henrik Hertz Svend Dyrings Hus fra 1837. Dette fremgår indirekte af Christine Stampes erindringer.


Sangen blev foræret til Thorvaldsens Museum sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 5
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 9-12.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Nysø
Last updated 25.12.2018 Print