The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.6.1839

Wulff blev udnævnt til kommandør i 1834, og der er således ikke tvivl om, at det er ham – og ikke hans søn, også Peter Wulff – der er sangens forfatter.
Sønnen var på daværende tidspunkt kun premierløjtnant.

Last updated 25.12.2018