No. 9307 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. 25.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 25.1.1843:]

Statsraad til Kl 2½. Rentekamret ref. Norstrands Octroj, D.C. om tydsk Gudstieneste for Garnisonen i Fridericia. Bes. Court, Thorvaldsen, Möller, Bentheim fulgte mig. Adler refererede om Hielp til Studerende. Tillisch Referat. Forelæst ved Theen.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 274.
Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Social Life in Denmark
Persons
Johan Gunder Adler · J.P. Møller · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print