25.1.1843

Sender

Christian 8.

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

[Dagbog 25.1.1843:]

Statsraad til Kl 2½. Rentekamret ref. Norstrands Octroj, D.C. om tydsk Gudstieneste for Garnisonen i Fridericia. Bes. Court, Thorvaldsen, MöllerI, Bentheim fulgte mig. AdlerII refererede om Hielp til Studerende. Tillisch Referat. Forelæst ved Theen.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den danske maler og konservator J.P. Møller.

  2. Dvs. den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler.

Last updated 30.01.2015