The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9468 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

15.1.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Is pleased that Doctor Johan Peter Jacobsen has healed Thorvaldsen’s leg sore.

[Dagbog 15.1.1844:]

[...]

15. Jeg havde den Glæde at see Confrd. Thorvaldsen helbredet efter den Cur, han havde underkastet sig hos Overlæge Jacobsen mod sin Beenskade.

[...]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 409.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Thorvaldsen's Health
Persons
Johan Peter Jacobsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.06.2016 Print