The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7078 of 10246
Sender Date Recipient
P.C. Stenersen Gad [+]

Sender’s Location

København

10.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr Professor Thiele / Ridder af Dannebroge
Tilskrift: S.T Hr Professor Thiele / R. a. D

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Jeg stod imorges, da jeg gav mig den Ære at tilskrive Dem et Par Ord, i den Formening, at De kjendte Etatsraad Ørsteds Digt, som han har skrevet til Fortale til Th’s Biographie. Da jeg nu af Etatsraad Ø. er underrettet om at dette maaske ikke er Tilfældet, giver jeg mig herved den Frihed at fremsende Digtet, som jeg beder tilbages[endt] snarest mueligt med Deres Svar.

10 Febr. 1837 ærbødigst
Gad
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Persons
H.C. Ørsted
Last updated 31.10.2011 Print