The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7076 of 10245
Sender Date Recipient
Carl Christopher Withusen [+]

Sender’s Location

København

9.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Til Hr. Conferensraad Collin. C. a. D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved at tilstille Deres Høivelbaarenhed medfølgende Liste tilsendt det chirurgiske Academie med en Skrivelse undertegnet: Collin, Moltke, Scavenius, som har circuleret blandt alle Academiets Embedsmænd, tillader jeg mig at meddele: at de fleste af Vedkommende allerede have subscriberet paa andre Lister; de paa denne tegnede Bidrag ere derfor kun ringe –

Chir=Academie
9de= Febr. 1837.
ærbødigst deres
Withusen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32a
Last updated 10.05.2011 Print